Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Τοπογραφικά Διαγράμματα


Το Τοπογραφικό Διάγραμμα ή πιο σωστά η Τοπογραφική Μελέτη έχει ως αντικείμενο της την μέτρηση του φυσικού χώρου και των υφιστάμενων τεχνικών έργων και την απεικόνιση αυτών επί σχεδίου.

Η Τοπογραφική Μελέτη αποτελεί την βάση για οποιαδήποτε άλλη μελέτη μηχανικού και την πρώτη χρονικά εργασία που απαιτείται πριν την κατασκευή οποιουδήποτε τεχνικού έργου.

Το Τοπογραφικό Διάγραμμα είναι απαραίτητο μεταξύ άλλων:

  • για την έκδοση Οικοδομικής Άδειας με σκοπό την ανέγερση κτίσματος, την προσθήκη ορόφων, την κατεδάφιση κ.α.
  • στις συμβολαιογραφικές πράξεις (αγοραπωλησίες, γονική παροχή, δωρεά εν ζωή κ.α.)
  • στις ρυθμίσεις αυθαίρετων κατασκευών (υπό προϋποθέσεις)
  • στις συστάσεις οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας
  • στις πραγματογνωμοσύνες για δικαστική χρήση
  • για οριοθετήσεις ιδιοκτησίας, για διανομή μεταξύ συνιδιοκτητών
  • για χωρικές μεταβολές στο Κτηματολόγιο

Η ύπαρξη ενός σύγχρονου Τοπογραφικού Διαγράμματος (Τοπογραφικό Διάγραμμα με συντεταγμένες ΕΓΣΑ’87 ή εξαρτημένο Τοπογραφικό Διάγραμμα) προσδίδει αξία στην ιδιοκτησία καθώς πέρα από την ορθή καταμέτρηση του εμβαδού της, ερευνά το κατά πόσο η ιδιοκτησία είναι άρτια και οικοδομήσιμη.

Επιπλέον, περιλαμβάνει την εύρεση της θέσης της ιδιοκτησίας ως προς το Κρατικό Σύστημα Αναφοράς, διαμέσου -ως επί το πλείστον- δορυφορικών μεθόδων, διαδικασία που ορίζει την θέση της ιδιοκτησίας στον Ελλαδικό χώρο με μοναδικό τρόπο κατοχυρώνοντας την έναντι διεκδικήσεων από τρίτους.

Ειδοποίηση Cookies

Μάθετε περισσότερα για το πως αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί τα cookies.

Back to top