Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Οικοδομικές Άδειες

Οικοδομική Άδεια είναι η διοικητική πράξη που επιτρέπει την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών σε οικόπεδο ή γήπεδο.

Οι οικοδομικές εργασίες για τις οποίες απαιτείται η έκδοση Οικοδομικής Άδειας είναι κατά κανόνα οι εξής:

  • Ανέγερση, προσθήκη και επισκευή κτιρίων
  • Κατεδάφιση κατασκευών
  • Εκσκαφές ή επιχώσεις καθώς και επιστρώσεις, διαμορφώσεις οικοπέδων και γηπέδων
  • Αλλαγή χρήσης
  • Κατασκευή περιτοιχίσεων και περιφράξεων
  • Λοιπές εργασίες, συνολικού προϋπολογισμού άνω των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ, ανά οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία

Για να εκτελεστεί οποιαδήποτε από τις παραπάνω εργασίες, απαιτείται καταρχάς ο Υπεύθυνος Μηχανικός του έργου, να συγκεντρώσει όλα τα από τον νόμο απαραίτητα Σχέδια και Μελέτες και να τα καταθέσει στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης με αίτημα την έκδοση Οικοδομικής Άδειας.
Κατόπιν ελέγχου από την αρμόδια υπηρεσία, εκδίδεται η σχετική άδεια και μόνο τότε μπορούν να ξεκινήσουν οι οικοδομικές εργασίες οι οποίες πρέπει να είναι ακριβώς αυτές που περιγράφηκαν στην Μελέτη της Άδειας. Η εκδιδόμενη Άδεια ισχύει για τέσσερα ή έξη έτη, ανάλογα με το μέγεθος της οικοδομής.

Κατά κανόνα, ο φάκελος μιας Οικοδομικής Άδειας περιλαμβάνει αίτηση των ιδιοκτητών, τις δηλώσεις ανάθεσης από τον ιδιοκτήτη και ανάληψης από τον Μηχανικό, το σύνολο των απαιτούμενων μελετών (Τοπογραφικό Διάγραμμα, Αρχιτεκτονική μελέτη, Στατική μελέτη, μελέτη Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων, μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης, κ.τ.λ.), εγκρίσεις άλλων φορέων (Αρχαιολογίας, Δασαρχείου, κ.τ.λ.) όπου απαιτούνται, τα παραστατικά καταβολής των εισφορών (ΕΦΚΑ, Δήμου, κ.τ.λ.) και τα παραστατικά κατάθεσης των αμοιβών μηχανικών.

Ειδοποίηση Cookies

Μάθετε περισσότερα για το πως αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί τα cookies.

Back to top