Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Κτηματολόγιο

Με τον νόμο 2308/95 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, νομοθετήθηκε η δημιουργία ενός Εθνικού Κτηματολογίου, δηλαδή η αποτύπωση όλων των ιδιοκτησιών στην Ελληνική επικράτεια και η καταγραφή των ιδιοκτητών της. Το σύστημα του Κτηματολογίου αντικαθιστά και εκσυγχρονίζει το σύστημα των Υποθηκοφυλακείων, αλλάζοντας την πληροφορία από προσωποκεντρική σε κτηματοκεντρική.
Η ύπαρξη ενός Εθνικού Κτηματολογίου αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη της χώρας καθώς διαχωρίζει με σαφή τρόπο, την δημόσια από την ιδιωτική περιουσία, και καθορίζει τα όρια μεταξύ όλων των ιδιοκτησιών κατοχυρώνοντας τον νόμιμο ιδιοκτήτη.

Αυτή την χρονική στιγμή, η διαδικασία δημιουργίας του Ελληνικού Κτηματολογίου, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με το 30% της ελληνικής επικράτειας να έχει ήδη ολοκληρωθεί, ένα 63% να βρίσκεται υπό Κτηματογράφηση και ένα 7% να αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα την διαδικασία αυτή.

Η διαδικασία της δημιουργίας Κτηματολογίου σε κάθε περιοχή περιγράφεται συνοπτικά στα παρακάτω στάδια:

  1. Κήρυξη μιας περιοχής υπό Κτηματογράφηση
  2. Υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας από τους ιδιοκτήτες
  3. Επεξεργασία των δηλώσεων από το Γραφείο Κτηματογράφησης
  4. Προανάρτηση – Ανάρτηση κτηματολογικών στοιχείων
  5. Έλεγχος Ανάρτησης από τους ιδιοκτήτες – Υποβολή αιτήσεων διόρθωσης ή ένστασης (αν απαιτείται)
  6. Εκδίκαση ενστάσεων από 3μελείς επιτροπές
  7. Διόρθωση της Ανάρτησης βάσει των αποφάσεων επί των ενστάσεων
  8. Λήξη Κτηματογράφησης – Λειτουργία Κτηματολογικού Γραφείου

Η ενεργή συμμετοχή του ιδιοκτήτη στη διαδικασία της Κτηματογράφησης και η στενή παρακολούθηση όλων των σταδίων διασφαλίζει την ορθή καταχώριση της ιδιοκτησίας του στο Κτηματολόγιο και τον διασφαλίζει από πολυέξοδες και χρονοβόρες διαδικασίες διόρθωσης σε μεταγενέστερο χρόνο.

Το Γραφείο μας, πλήρως προσαρμοσμένο στο πνεύμα αυτό, είναι σε θέση να βοηθήσει και να καθοδηγήσει στην ορθή αποτύπωση της ακίνητης περιουσίας των πελατών του, να επιδιορθώσει τυχόν σφάλματα στην απεικόνιση της ιδιοκτησίας και να συμβάλλει με αυτό τον τρόπο στην τεκμηρίωσή της.

Ειδοποίηση Cookies

Μάθετε περισσότερα για το πως αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί τα cookies.

Back to top