Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Επιβλέψεις και Κατασκευές Οικοδομικών Έργων

Έχοντας ολοκληρώσει την Μελέτη ενός οικοδομικού έργου και μετά την έκδοση της απαιτούμενης Οικοδομικής Άδειας, ακολουθεί το στάδιο της κατασκευής του έργου.

Βασικοί στόχοι του Μηχανικού που επιβλέπει και κατασκευάζει το έργο είναι οι εξής:

  • Η υλοποίηση της εγκεκριμένης Μελέτης, σε απόλυτη ταύτιση με την Οικοδομική Άδεια
  • Η οργάνωση του εργοταξίου για την απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή των εργασιών κατασκευής
  • Την παροχή σαφών οδηγιών προς τα συνεργεία και την ταχεία επίλυση τυχόντων πρόσκαιρων προβλημάτων
  • Την ολοκλήρωση των εργασιών σε αποδεκτό χρονικό διάστημα
  • Την βέλτιστη δυνατή σχέση μεταξύ οικονομικού κόστους και ποιότητας κατασκευής

Ο πλήρης συντονισμός όλων των ανωτέρω συνιστωσών απαιτεί αυξημένα προσόντα και ικανότητες εκ μέρους του Γενικού Επιβλέποντος Μηχανικού, ο οποίος πρέπει να αξιοποιεί στο μέγιστο βαθμό τις γνώσεις και την εμπειρία των συνεργατών-συναδέλφων του, τις ικανότητες και την απόδοση του εργατοτεχνικού προσωπικού, σε συνδυασμό με την επάρκεια των διαθέσιμων οικονομικών πόρων.

Η εμπειρία του γραφείου μας στις κατασκευές διασφαλίζει την κάλυψη όλων των παραπάνω, παρέχει ένα αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης στον πελάτη και οδηγεί στο βέλτιστο αποτέλεσμα.

Ειδοποίηση Cookies

Μάθετε περισσότερα για το πως αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί τα cookies.

Back to top