Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Εγκρίσεις Εργασιών Μικρής Κλίμακας

Οι Εγκρίσεις Εργασιών Μικρής Κλίμακας χορηγούνται από τις υπηρεσίες δόμησης, προκειμένου να εκτελεστούν οικοδομικές εργασίες οι οποίες κατά κανόνα δεν δημιουργούν νέα δομημένη επιφάνεια, αλλά αποτελούν τεχνικό έργο και απαιτούν τεχνική επίβλεψη και λήψη μέτρων ασφαλείας για τα οποία ορίζεται υπεύθυνος επιβλέπων Μηχανικός.

Η έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας απαιτείται για μια σειρά από εργασίες, όπου μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται η εκτεταμένη αλλαγή εσωτερικών διαρρυθμίσεων, η τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικιών, η κοπή δένδρων, οι εργασίες εξωτερικών χρωματισμών, η επένδυση των όψεων ενός κτιρίου, η κατασκευή πέργκολας, η περίφραξη με πρόχειρη κατασκευή, η συνένωση και ο διαχωρισμός ιδιοκτησιών κ.α.

 

Πλέον, οι Εγκρίσεις Εργασιών Μικρής Κλίμακας, εκδίδονται αυτόματα από το ηλεκτρονικό σύστημα e-adeies, αφού πρώτα υποβληθούν με ευθύνη του μηχανικού, όλα τα από τον νόμο απαραίτητα δικαιολογητικά, μελέτες και στοιχεία. Σε αυτά περιλαμβάνονται η αίτηση του ιδιοκτήτη, η τεχνική έκθεση του μηχανικού με την περιγραφή των εργασιών, φωτογραφίες του ακινήτου και εφόσον απαιτούνται εγκρίσεις των αρμόδιων φορέων και συναίνεση των συνιδιοκτητών του ακινήτου (σε περίπτωση πολυκατοικίας). Φυσικά, για να δοθεί έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας η ιδιοκτησία πρέπει να είναι δηλωμένη στο Κτηματολόγιο και να είναι νομίμως υφιστάμενη.


Οι εγκρίσεις αυτές ισχύουν για ένα (1) έτος από την έκδοση τους, με δυνατότητα παράτασης του χρόνου ισχύος κατά ένα (1) ακόμα έτος.

Ειδοποίηση Cookies

Μάθετε περισσότερα για το πως αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί τα cookies.

Back to top