Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Βεβαιώσεις Νομιμότητας Ακινήτων

Για την σύνταξη οποιαδήποτε συμβολαιογραφικής πράξης εν ζωή (εξαιρούνται οι Αποδοχές Κληρονομιάς) που έχει ως αντικείμενο την μεταβίβαση δικαιώματος επί ακινήτου απαιτείται Βεβαίωση Μηχανικού.

 

Διακρίνονται 3 είδη βεβαιώσεων:

Η βεβαίωση αυτή εκδίδεται για ακίνητα εντός των οποίων δεν υφίσταται κτίσμα ή άλλο τεχνικό έργο.

 

Για την έκδοση της βεβαίωσης απαιτούνται:

  • Συμβόλαιο Κτήσης του ακινήτου
  • Στοιχεία όλων των ιδιοκτητών
  • Αυτοψία του Μηχανικού

Η βεβαίωση αυτή μπορεί να αφορά είτε οικόπεδο/αγροτεμάχιο με κτίσμα εντός αυτού είτε μια αυτοτελή διηρημένη ιδιοκτησία (διαμέρισμα). Στην περίπτωση αυτή πρέπει να γίνει έλεγχος αν η σημερινή κατάσταση του ακινήτου είναι σύμφωνη με τα σχέδια της Οικοδομικής Άδειας του ακινήτου.

 

Για την έκδοση αυτής της βεβαίωσης απαιτούνται:

  • Στέλεχος Οικοδομικής Άδειας
  • Εγκεκριμένα σχέδια του ακινήτου που συνοδεύουν την Οικοδομική Άδεια (Τοπογραφικό Διάγραμμα, Διάγραμμα Κάλυψης, Κάτοψη, Τομή) *
  • Συμβόλαιο Κτήσης του ακινήτου
  • Στοιχεία όλων των ιδιοκτητών
  • Αυτοψία του Μηχανικού

 

* Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης δεν έχει στην κατοχή του τα εγκεκριμένα σχέδια, αυτά θα πρέπει να αναζητηθούν στο αρχείο της αρμόδιας Πολεοδομίας. Για την εύρεση του φακέλου της Άδειας του ακινήτου, απαραίτητο είναι να υπάρχει το Στέλεχος της Άδειας Οικοδομής ή έστω ένα Συμβόλαιο που αφορά στο ακίνητο ή στην διηρημένη ιδιοκτησία.

Αν από την αυτοψία διαπιστωθεί πως όλα τα στοιχεία του ακινήτου είναι σε πλήρη συμφωνία με τα εγκεκριμένα σχέδια της Οικοδομικής Άδειας, τότε εκδίδεται η σχετική βεβαίωση. Αν διαπιστωθεί ότι δεν έχουν τηρηθεί τα σχέδια της Άδειας και υπάρχουν αυθαίρετες παραβάσεις θα πρέπει πρώτα αυτές να ρυθμιστούν/νομιμοποιηθούν.

Αν στην ιδιοκτησία υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις, οι οποίες έχουν ρυθμιστεί/νομιμοποιηθεί στο παρελθόν και ζητείται η έκδοση σχετικής βεβαίωσης θα πρέπει να γίνει συνδυαστικός έλεγχος τόσο της Οικοδομικής Άδειας όσο και της Ρύθμισης Αυθαίρετων Κατασκευών και φυσικά να πραγματοποιηθεί αυτοψία από τον Μηχανικό.

Αφού διαπιστωθεί πως οι αυθαίρετες κατασκευές σε σχέση με την Οικοδομική Άδεια που εντοπίζονται βάσει της αυτοψίας, έχουν συμπεριληφθεί στην Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών και πως η τελευταία έχει ολοκληρωθεί με ορθό τρόπο, τότε μπορεί να εκδοθεί η ζητούμενη βεβαίωση.

Σημειώνεται ότι όλες οι βεβαιώσεις έχουν ισχύ διάρκειας δυο (2) μηνών από την ημερομηνία έκδοσής τους.

Ειδοποίηση Cookies

Μάθετε περισσότερα για το πως αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί τα cookies.

Back to top