Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αποτύπωση Κτιρίων και Διαμερισμάτων

Με τον όρο Αποτύπωση ενός κτιρίου ή ενός διαμερίσματος εννοείται η απεικόνιση ενός χώρου σε αρχιτεκτονικό σχέδιο κάτοψης, όπως αυτό είναι κατασκευασμένο (as-built).

Σε αρκετές περιπτώσεις (λόγω απώλειας των εγκεκριμένων σχεδίων από την Πολεοδομία, λόγω αλλαγής διαρρύθμισης του διαμερίσματος κ.α.) ζητείται μια ενημερωμένη κάτοψη ενός χώρου, στην οποία η ιδιοκτησία απεικονίζεται ακριβώς με την μορφή που έχει σήμερα.

Για την παραγωγή του εν λόγω σχεδίου απαιτείται αυτοψία στον χώρο όπου και πραγματοποιούνται σχολαστικές μετρήσεις της υπάρχουσας κατάστασης με τελικό σκοπό την παραγωγή του σχεδίου της Κάτοψης ή της Τομής.

Η διαδικασία της αποτύπωσης εμπεριέχεται στις υπόλοιπες υπηρεσίες του Μηχανικού, όπως η Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών, η έκδοση Άδειας Προσθήκης (κατ’ επέκταση ή καθ’ ύψος), η Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας κ.α., αλλά μπορεί να αποτελεί και αυτοτελές αντικείμενο.

Ειδοποίηση Cookies

Μάθετε περισσότερα για το πως αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί τα cookies.

Back to top