Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ανακαινίσεις και Επισκευές Υπαρχόντων Κτιρίων

Κάθε κτίριο ή διαμέρισμα όσο προσεκτικά και επιμελημένα και αν έχει κατασκευαστεί, απαιτεί, ανά τακτικά χρονικά διαστήματα, εργασίες συντήρησης και επισκευών. Οι εργασίες αυτές, είναι απλές και οικονομικές στα πρώτα έτη λειτουργίας του. Όσο όμως η ηλικία του κτιρίου αυξάνεται, όσο οι απαιτήσεις των χρηστών διαφοροποιούνται, όσο οι συνήθεις εργασίες συντήρησης αμελούνται και όσο κάποια στοιχεία του εξαντλούν το χρονικό όριο λειτουργίας τους, η αναγκαιότητα ανακαινίσεων και επισκευών καθίσταται επιτακτική.

Ο μέσος όρος ηλικίας των κτιρίων στη χώρα μας ξεπερνά τα 60 έτη, χωρίς να υπολογίσουμε τα διατηρητέα κτίρια, που είναι αρκετά παλαιότερα. Η πλειονότητα αυτών των κτιρίων, έχοντας επιδείξει σε μεγάλο βαθμό Στατική και Οικοδομική επάρκεια, δεν κρίνεται σκόπιμο να αποσυρθεί, κυρίως για οικονομικούς λόγους.

Αντίθετα, ένα κτίριο ή διαμέρισμα 50 ή και πλέον ετών, με ένα καλά μελετημένο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα επεμβάσεων, σε μικρή ή και σε μεγαλύτερη κλίμακα, με τη χρήση νέων υλικών και τεχνικών, και με «έξυπνες» αναβαθμίσεις, μπορεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες δομικές ανάγκες με τρόπο απόλυτα ανταγωνιστικό τόσο οικονομικά όσο και λειτουργικά με μία εξαρχής κατασκευή.

Η κατανόηση των επιθυμιών του ιδιοκτήτη, η μέριμνα για την κάλυψη των αναγκών του και η πρόταση καινοτόμων ιδεών αποτελούν βασικά συστατικά, τα οποία σε συνδυασμό με την γνώση και την εμπειρία του Μηχανικού, οδηγούν σε ένα άρτιο τεχνικό αποτέλεσμα το οποίο είναι πλήρως αποδεκτό στο πλαίσιο της οικονομικής επιβάρυνσης.

Για την διενέργεια ανακαίνισης ή επισκευής ενός υπάρχοντος κτιρίου τα βήματα είναι τα εξής:

  • Συζήτηση με τον χρήστη και κατανόηση των αναγκών που έχει από το κτίριο ή το διαμέρισμα
  • Αυτοψία και επιθεώρηση του χώρου
  • Αποτύπωση και σχεδίαση της υφιστάμενης κατάστασης
  • Μελέτη Ανακαίνισης και παρουσίαση προτάσεων
  • Κατάρτιση προϋπολογισμού των απαιτούμενων εργασιών
  • Έκδοση της κατάλληλης Οικοδομικής Άδειας ή Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίμακας (εφόσον απαιτείται)
  • Επίβλεψη των εργασιών και συντονισμός του εργατοτεχνικού προσωπικού
  • Παράδοση του έργου

Ειδοποίηση Cookies

Μάθετε περισσότερα για το πως αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί τα cookies.

Back to top